Dạy Lập trình Front-End

Dạy kèm Lập trình Front-End Thiết kế giao diện website với HTML & CSS, Bootstrap, JQuery.

Lập trình HTML và CSS cơ bản

Khóa học Lập trình HTML & CSS cơ bản trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp học viên Sử dụng thành thạo HTML, CSS và Java Scripts để thiết kế giao diện trang Web.
Đến với khóa học Lập trình HTML & CSS cơ bản tại Đà Nẵng, các bạn sẽ được hướng dẫn làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ đánh dấu HTML để tạo nên cấu trúc website, sử dụng ngôn ngữ định dạng CSS để định dạng trang web.

Thời lượng và thời gian học (20 giờ)

  • Hướng dẫn chia bố cục trang web
  • Hướng dẫn cắt 1 template (.psd) thành nhiều hình
  • Hướng dẫn tạo template bằng HTML & CSS 2/3
  • Hướng dẫn sử dụng Javascript, Jquery
  • Hướng dẫn hoàn thiện 1 template hoàn chỉnh

Nếu bạn đã nắm kiến thức cơ bản về HTML & CSS thì bạn nên đăng ký Khóa học Lập trình Front-end: Thông tin đăng ký Khóa học Lập trình Front-end tại Đà Nẵng

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử