Dịch vụ SEO Web

Dịch vụ SEO web chuyên nghiệp lên Top Google lâu dài.

Độ dài Meta Description năm 2018 tăng tối đa 275-350 ký tự. Có ảnh hưởng đến SEO trước đây?

Dựa trên thống kê của moz.com và lời khuyên của Dr. Peter J. Meyers thì độ dài meta description vào khoảng 300 ký tự sẽ an toàn hơn, thông tin bạn ghi cũng nhiều hơn.
Vậy những website trước đây đã và đang sử dụng meta description từ 70 - 155 ký tự thì có sao không? Để giải quyết câu hỏi này, vui lòng đọc ở dưới!

Theo như báo cáo của công cụ RankRanger vào tháng 11/2017 thì độ dài trung bình của meta description khoảng 230 ký tự, nhiều trường hợp lên đến 386 ký tự.
Độ dài meta description 2018 

Còn theo thống kê của trang moz.com vào tháng 12/2017 thì độ dài trung bình của meta description khoảng 215 ký tự. Những nội dụng meta description quá dài được Google cắt thay thế dấu 3 chấm cuối đoạn. 
Độ dài meta description 2018

Vậy những website trước đây đã và đang sử dụng meta description từ 70 - 155 ký tự thì có sao không? 
Dựa trên thống kê của moz.com và lời khuyên của Dr. Peter J. Meyers thì độ dài 
Meta Description năm 2018 vào khoảng 300 ký tự sẽ an toàn hơn, thông tin bạn ghi cũng nhiều hơn.

Độ dài meta description 2018

Bài viết trên được mình tóm lượt từ bài gốc trên moz.com. Link bài gốc: How Long Should Your Meta Description Be? (2018 Edition)

Trong bài trên có gì sai sót mong các bạn góp ý chỉnh sửa.
Thanks & chúc các bạn thành công!

Pronguyen
 

Bài viết liên quan: