Dịch vụ SEO Web

Dịch vụ SEO web chuyên nghiệp lên Top Google lâu dài.

Hướng dẫn tạo Breadcrumbs hiệu quả cho SEO

Breadcrumbs là nơi hiển thị trang hiện tại mà người dùng đang xem và nó còn là thanh điều hướng giúp người dùng quay lại danh mục đã xem trước đó dễ dàng.

Breadcrumbs là một thành phần rất quan trọng trong hệ thống navigation của website gần như vào bất cứ website nào bạn cũng thấy sự hiện diện của nó. Đặc biệt với những trang web có chiều sâu trong Danh mục/Categories thì Breadcrumbs trở nên rất hữu dụng khi người dùng đi sâu vào cấu trúc phức tạp bên trong của trang web. Trong bài này bạn sẽ học được cách tạo Breadcrumbs cho trang web của bạn.

Lợi ích của breadcrumbs trong 1 website:

  • Người dùng biết mình đang ở đâu trong website
  • Tạo thuận lợi khi dùng web
  • Tăng Time on Site, giảm Bounce Rate

Breadcrumbs hiển thị trên trang web:

Cách tạo breadcrumbs hiệu quả seo

Google nhìn thấy Breadcrumbs trên của website của bạn như thế nào?

Cách tạo breadcrumbs hiệu quả seo

Cách tạo breadcrumbs hiệu quả cho SEO:

Bước 1. Kiểm tra website có breakcrumb chưa:

Truy cập vào https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ sau đó nhập đường dẫn một bài viết bất kỳ trong website và nhấn nút Chạy thử nghiệm.

Cách tạo breadcrumbs hiệu quả seo

Kết quả hiển thị như sau: Nếu website của bạn đã có breadcrumbs thì sẽ hiển thị như hình dưới, còn ngược lại thì chưa có.

Cách tạo breadcrumbs hiệu quả seo

Bước 2: Nếu website chưa có breadcrumbs thì có thể tạo như sau:

Cách tạo Breadcrumbs hiệu quả seo cho website

Cuối cùng vào lại link https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ để kiểm tra lại xem website mình đã có breadcrumbs chưa.

Chúc các bạn thành công!

Thành Nguyễn

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử