Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS cơ bản - phần CSS Background

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML và làm quen với thuộc tính định dạng cho Background trong CSS.
Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML.

Tập làm quen với các thuộc tính định dạng cho Background.

Tệp tin đính kèm:

  • 03. Lam quen voi css - background.docx [Download]
 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử