Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

Giải pháp

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS cơ bản - phần CSS Box Model

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML và làm quen với Box Model trong CSS.
Trong phần này, các bạn sẽ nắm các kiến thức về việc sử dụng Padding, Margin, Border trong mô hình hộp (box model).

Tệp tin đính kèm:

  • 04. Lam quen voi css - box-model.docx [Download]
 

Bài viết liên quan: