Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS cơ bản - phần CSS Box Model

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML và làm quen với Box Model trong CSS.

Trong phần này, các bạn sẽ nắm các kiến thức về việc sử dụng Padding, Margin, Border trong mô hình hộp (box model).

Bài 1: làm quen với việc tạo box trong HTML và CSS

Bài 2: tạo 1 layout đơn giản với thẻ DIV: sử dụng các thuộc tính như:

- float: left/right/none;
- clear:both;

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử