Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS cơ bản - phần CSS Fonts

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML.

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML.

Tập làm quen với các thuộc tính định dạng cho TEXT và FONTS.

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử