Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

Giải pháp

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS tổng hợp 1 - Layout

Giúp sinh viên tổng hợp kiến thức về HTML và CSS để tập làm quen với Layout của một trang web hoàn chỉnh.
Giúp sinh viên tổng hợp kiến thức về HTML và CSS để tập làm quen với Layout của một trang web hoàn chỉnh.

Sử dụng các kỹ thuật sau cho bài thực hành:

- Float

- Background

- Tạo Menu

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan: