Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS tổng hợp 2 - SlickRed

Giúp sinh viên tổng hợp kiến thức về HTML và CSS để tập làm quen với Layout của một trang web hoàn chỉnh.

Giúp sinh viên tổng hợp kiến thức về HTML và CSS để tập làm quen với Layout của một trang web hoàn chỉnh.

Sử dụng các kỹ thuật sau cho bài thực hành:

- Float

- Background

- Tạo Menu

Yêu cầu tạo trang web và style theo mẫu bên dưới. Biết:

  • Trang web có 4 phần: Header, Footer, Sidebar Left, Content.
  • Trang web rộng 960px.
  • Header cao 100px, Menu cao 30px.
  • Sidebar bên trái rộng 204px;

thuc-hanh-css-tao-slickred-web

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử