Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS tổng hợp 2.2 - Tạo Layout đơn giản

Ứng dụng kỹ thuật tạo layout bằng HTML và CSS như float, margin, padding, lược đồ trong mô hình hộp để tạo Layout đơn giản.

Ứng dụng kỹ thuật tạo layout như float, margin, padding, lược đồ trong mô hình hộp để tạo Layout đơn giản.

Yêu cầu:

- Kính thước trang web rộng 960px;

- Sidebar bên trái rộng 200px;

- Màu nền và màu chữ như hình mẫu.

Hình mẫu:

 

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử