Lập trình

Chia sẻ các mẹo và kinh nghiệm lập trình.

Hướng dẫn backup database trong SQL Server 2008 - 2012 - 2016

Việc backup (sao lưu) database trong SQL Server 2008 - 2012 - 2016 chỉ đơn gian qua 4 bước.

Bước 1: Trong cửa sổ của MSSQL Server Management Studio, Right click trên tên của Databases mà bạn muốn backup, chọn Tasks, tiếp theo chọn Back Up...

Hướng dẫn backup database trong SQL Server 2008 2012 2016

Bước 2: Nhấp nút Add... ở màn hình bên dưới để chọn đường dẫn cần lưu file sau khi backup.

Hướng dẫn backup database trong SQL Server 2008 2012 2016

Bước 3: Nhấp nút ... để tìm đến thư mục cần chứa file sau khi backup, lưu ý đặt tên file khi lưu có phần mở rộng là .bak, sau đó nhấp nút OK.

Hướng dẫn backup database trong SQL Server 2008 2012 2016

Bước 4: Sau khi thực hiện thành công ở bước 3, bạn sẽ thấy xuất hiện màn hình như sau ở bước 4.

Hướng dẫn backup database trong SQL Server 2008 2012 2016

Nhấp tiếp nút OK để tiến hành sao lưu (backup) database.

Bước 5: Sau khi sao lưu (backup) thành công, sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới, nhấp tiếp nút OK để hoàn tất quá trình backup database trong SQL Server.

Hướng dẫn backup database trong SQL Server 2008 2012 2016

Chúc các bạn thành công!

 

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử