Tin học Văn phòng

Chia sẻ các kỹ thuật và mẹo liên quan đến Tin học Văn phòng.

[Tin học Đại cương - Tin học Văn Phòng] Bài tập thực hành Win - Word - Excel - Powerpoint tổng hợp

Bài tập thực hành gồm 4 phần: Thực hành về Hệ điều hành Windows XP, 2K; Thực hành về MS Word; Thực hành về MS Excel; Thực hành về MS Powerpoint.

Học phần này sẽ tập trung vào các vấn đề chính đó là: Tổng quan về máy tính, các khái niệm về hệ đếm và cách chuyển đổi giữa các hệ đếm, các thao tác trên hệ điều hành Windows, soạn thảo các loại văn bản, soạn thảo và trình chiếu báo cáo với Powerpoint, thực hiện tính toán với các hàm cơ bản trên bảng tính Excel.

Bài tập thực hành gồm 4 phần:

- Thực hành về Hệ điều hành Windows XP, 2K

- Thực hành về MS Word

- Thực hành về MS Excel

- Thực hành về MS Powerpoint

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử