Tin học Văn phòng

Chia sẻ các kỹ thuật và mẹo liên quan đến Tin học Văn phòng.

[Word - BTH] Bài thực hành Mail Merge

Luyện kỹ năng sử dụng chức năng Mail Merge trong MS Word.

Bài 1:

Tạo danh sách Thí sinh như bên dưới:

 

Soạn mẫu giấy như bên dưới, sau đó sử dụng chức năng Mail Merge để điền tự động danh sách trên vào mẫu giấy:

 

Bài 2:

Tạo danh sách Nhân viên như bên dưới:

Soạn mẫu giấy như bên dưới, sau đó sử dụng chức năng Mail Merge để điền tự động danh sách trên vào mẫu giấy:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử