Giải pháp

[Lập trình Front-end] Bài 7 - Thuộc tính Display và cách hiển thị một phần tử HTML trong mô hình hộp

[Lập trình Front-end] Bài 7 - Thuộc tính Display và cách hiển thị một phần tử HTML trong mô hình hộp

Trong HTML có hai loại phần tử, đó chính là phần tử khối và phần tử nội tuyến, lý do mà các phần tử này được phân loại như vậy là bởi vì cách thức hiển thị của chúng

[Lập trình Front-end] Bài 6 - Mô hình hộp (Box model) và các thuộc tính CSS liên quan

[Lập trình Front-end] Bài 6 - Mô hình hộp (Box model) và các thuộc tính CSS liên quan

Mỗi phần tử HTML của trang web được mô phỏng (model) giống như một chiếc hộp hình chữ nhật sẽ bao gồm các thành phần: margin, border, padding, và content (nội dung của phần tử).

[Word - BTH] Bài thực hành Mail Merge

[Word - BTH] Bài thực hành Mail Merge

Luyện kỹ năng sử dụng chức năng Mail Merge trong MS Word.

[Word - BTH] Bài thực hành Table

[Word - BTH] Bài thực hành Table

Luyện kỹ năng chèn table, định dạng table trong MS Word.

[Word - BTH] Bài thực hành sử dụng Columns

[Word - BTH] Bài thực hành sử dụng Columns

Bài thực hành sử dụng Columns để chia cột cho văn bản.

[Word - BTH] Bài thực hành sử dụng Drawing để vẽ Shape

[Word - BTH] Bài thực hành sử dụng Drawing để vẽ Shape

Bài thực hành sử dụng Drawing để vẽ Shape.

[Word - BTH] Bài thực hành Bullets và Numbering

[Word - BTH] Bài thực hành Bullets và Numbering

Luyện kĩ năng chèn Bullets và Numbering trong MS Word.

[Word - BTH] Bài thực hành chèn Tabs

[Word - BTH] Bài thực hành chèn Tabs

Luyện kĩ năng chèn Tabs trong MS Word.

[Excel] Một số hàm tính toán thông dụng trong Excel

[Excel] Một số hàm tính toán thông dụng trong Excel

Excel là bảng tính hỗ trợ xử lý các phép tính toán một cách nhanh chóng hơn.

[Excel] Hàm chia lấy số dư MOD và chia lấy số nguyên QUOTIENT trong Excel

[Excel] Hàm chia lấy số dư MOD và chia lấy số nguyên QUOTIENT trong Excel

Tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel, các bạn sẽ không thể bỏ qua các hàm chia. Các hàm chia là những hàm thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi cần thực hiện các phép chia.

Nhấn để Dùng thử