Quản lý Tài sản

Phần mềm giúp Tối ưu trong việc quản lý tài sản/CSVC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm Quản lý Tài sản miễn phí

Hướng dẫn Sử dụng toàn bộ các tính năng của Phần mềm Quản lý Tài sản được phát hành bởi GiaiPhapTot.Com

Quy trình Quản lý tài sản với Phần mềm Quản lý Tài sản được phát hành bởi GiaiPhapTot.Com:

Quy trình quản lý tài sản

Quy trình gồm có 4 bước:

 • Bước 1: Tạo danh mục tài sản bằng cách tạo mới từng tài sản hoặc import tài sản.
 • Bước 2: Nhập kho tài sản vừa tạo ở bước 1.
 • Bước 3: Thực hiện giao tài sản, chuyển tài sản, cho các đơn vị/cá nhân sử dụng.
 • Bước 4: Lập báo cáo thống kê hằng ngày, tháng, năm.

Phần mềm Quản lý Tài sản – Cơ sở Vật chất gồm có 3 modules: Hệ thống, Chức năng, Trợ giúp.

 • Hệ thống: chứa các chức năng về đăng nhập, đăng xuất, quản lý người dùng, phân quyền người dùng, lịch sử truy cập, nhập dữ liệu, thiết lập thông số.
 • Chức năng: chứa các chức năng về quản lý danh mục liên quan đến tài sản, quản lý tài sản, …
 • Trợ giúp: chứa thông tin về bản quyền, tác giả, hướng dẫn sử dụng.

Để sử dụng phần mềm, đầu tiên phải đăng nhập vào phần mềm như sau:

Nhập Tên đăng nhập (mặc định: demo) và Mật khẩu (mặc định: 123456) để sử dụng thử phần mềm trong thời gian chờ cấp license chính thức.

Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện màn hình chào sau:

I. MODULE HỆ THỐNG

1. Đăng xuất

Nhấn vào chức năng Đăng xuất trong module Hệ thống.

Dùng để thoát khỏi hệ thống khi đang làm việc và chuyển sang trạng thái chờ đăng nhập.

2. Đổi mật khẩu

Nhấn vào menu Đổi mật khẩu  để mở cửa sổ form Đổi mật khẩu như hình:

 • Nhập mật khẩu cũ tại mục Mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới tại mục Mật khẩu mới, sau đó nhập lại mật khẩu mới một lần nữa tại mục Xác nhận mật khẩu mới.
 • Nhấn nút Thay đổi để lưu mật khẩu mới.
 • Nhấn nút Thoát để tắt cửa sổ Thay đổi mật khẩu.

3. Quản lý Người dùng

Chức năng này dùng để quản lý toàn bộ người sử dụng phần mềm như thêm mới, chỉnh sửa, xóa, kích hoạt người sử dụng bất kỳ.

Nhấn vào menu Người dùng  để mở cửa sổ form Quản lý Người dùng như hình:

3.1 Thêm mới Người dùng:

Nhấn vào biểu tượng  để mở form Thêm mới Người dùng như hình:

 • Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập của người dùng, tên đăng nhập phải không tiếng việt có dấu, không chứa dấu cách (khoảng trắng), không chứa ký tự đặc biệt (!@#$^&*).
 • Thuộc nhân viên: chọn nhân viên để tạo tên đăng nhập.
 • Mật khẩu: tạo mật khẩu cho tên đăng nhập ở trên.
 • Là Quản trị: nếu tích vào ô này thì tài khoản này sẽ là người quản trị, có quyền cao nhất trong hệ thống.
 • Đang hoạt động: nếu tích vào ô này thì tài khoản này được sử dụng cho hệ thống, tức là được phép đăng nhập vào hệ thống.
 • Nút Lưu & Thêm mới: nhấn nút này để lưu thông tin và thông tin trên form sẽ được xóa để nhập mới một người dùng khác.
 • Nút Lưu & Thoát: nhấn nút này để lưu thông tin và đóng cửa sổ form.
 • Nút Thoát: nhấn nút này để đóng cửa sổ form.

Mặc định Người dùng nếu là Admin (Quản trị) thì có toàn bộ quyền trên toàn bộ chức năng của hệ thống mà không cần phải sử dụng chức năng Phân quyền Người dùng.

3.2 Chỉnh sửa Người dùng

Chọn một dòng bất kỳ trên danh sách người dùng, sau đó nhấn đôi chuột hoặc nhấn vào biểu tượng  để mở form Chỉnh sửa Người dùng như hình:

 • Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập của người dùng, tên đăng nhập phải không tiếng việt có dấu, không chứa dấu cách (khoảng trắng), không chứa ký tự đặc biệt (!@#$^&*).
 • Thuộc nhân viên: chọn nhân viên để tạo tên đăng nhập.
 • Mật khẩu: tạo mật khẩu cho tên đăng nhập ở trên.
 • Là Quản trị: nếu tích vào ô này thì tài khoản này sẽ là người quản trị, có quyền cao nhất trong hệ thống.
 • Đang hoạt động: nếu tích vào ô này thì tài khoản này được sử dụng cho hệ thống, tức là được phép đăng nhập vào hệ thống.
 • Nút Lưu & Thêm mới: nhấn nút này để lưu thông tin và thông tin trên form sẽ được xóa để nhập mới một người dùng khác.
 • Nút Lưu & Thoát: nhấn nút này để lưu thông tin và đóng cửa sổ form.
 • Nút Thoát: nhấn nút này để đóng cửa sổ form.

Mặc định Người dùng nếu là Admin (Quản trị) thì có toàn bộ quyền trên toàn bộ chức năng của hệ thống mà không cần phải sử dụng chức năng Phân quyền Người dùng.

Còn nữa.... Vui lòng tải file đính kèm!

Tệp tin đính kèm:

 • Huong_dan_Su_dung_Phan_mem_QLTAISAN_GPT_2020.pdf [Download]
 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử